REGLER du skall följa när du hyr kanot:
  Du måste - kunna visa legitimation
- ha fyllt 13 år, är du under 18 år måste det godkännas
  av målsman via intyg eller underskrift på kontrakt.
- betala hyran i förskott
- alltid använda flytväst i kanoten
- ansvara för eventuella skador på kanot och material
 

Användande av alkohol och droger i samband med
kanotuthyrning är ej tillåten. I övrigt gäller
att man rättar sig efter de begränsningar som
hör samman med ALLEMANSRÄTTEN.

 
Så här tar du dig hit med kollektivtrafiken:
  • Ta 4:ans eller 9:ans spårvagn från Drottningtorget
    i Göteborg till Angered Centrum.
  • Fortsätt med buss 75 mot Lövgärdet, tre hållplatser. 
  • Gå Kryddnejlikegatan fram tills gatan slutar.
    Där ligger VÄTTLESTUGAN på höger sida!
 

Tänk på att Vättlefjäll är ett
naturreservat. Använd därför
iordningställda rastplatser.

Planera er utflykt väl och
boka kanoter i god tid!

VI HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA!