PRISER
Heldag
Dygn
2 dygn
Därefter per dygn

250 kr
350 kr
700 kr
200 kr

Per kanot

För ungdom under 16 år gäller följande priser:

Heldag
Dygn
2 dygn
Därefter per dygn

 

150 kr
200 kr
400 kr
100 kr

 

Per kanot

 

 

Medlemmar i Friluftfrämjandet har 20 % rabatt på en kanot/tillfälle.
Förhandsbokning av kanot kan ske vid VÄTTLESTUGAN eller
på 079 - 304 80 20 och på 031 – 330 22 65 under veckoslut.
Reserverad kanot skall alltid betalas i förskott, kontant eller på bankgiro
5292 - 9015 Kanotpool Friluftsfrämjandet. Betalat är bokat.
Om avbeställning av kanot sker senare än 7 dagar före hyrestidens
början har Kanotpoolen rätt att behålla hela hyreskostnaden.
För grupper gäller andra avbeställningsvillkor.

   
Priser friluftsmateriel etc.
       
Hyra Köpa
Extrasäte 30 kr / dag
Mobilficka kr / dag kr / styck
Packtunna 20 kr / dygn
Liggunderlag 20 kr / dygn
Plastsäck 5 kr / styck
Regnponcho 20 kr / styck
Sovsäck kr
Trangiakök 30 kr / dygn
T-röd till Trangiakök

25 kr / 0,5 liter