KANOTPOOL VÄTTLEFJÄLL, VÄTTLESTUGAN
  Kryddnejlikegatan 9, 424 53 Angered.
 

Tel. 031 – 330 22 65
Bokning tis- och torsdag kl. 14-16 på 079-304 80 20
lf.o.m. er

  Vi har 35 kanadensare, Inkas (aluminium) 465, 495 och 525 cm.
Paddlar, flytvästar och kanotvagn ingår i priset.

Du kan även hyra FRILUFTSMATERIEL
som liggunderlag, trangiakök, vindskydd,
packtunnor m.m.

Besök oss i Vättlestugan eller ring för prisuppgifter.
 

E-mail: info@kanotpoolen.se